[ux_banner bg=”32546″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.45)”]

[text_box width=”66″ parallax=”-4″ position_x=”50″ position_y=”50″]

HÀNG MỚI VỀ

Dưới đây là danh sách hàng mới về trong tuần. Giá cả có thể biến động phụ thuộc vào NSX và tỷ giá USD, Euro, Bảng Anh.

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”bold-center” text=”Hàng mới về”]

[ux_products type=”row” products=”12″ orderby=”date”]