Đơn hàng của bạn đã được gửi đến GENT.VN thành công!

Cảm ơn bạn đã đặt hàng!

Hãy yên tâm, nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản là chuyển khoản (Nếu đặt hàng chuyển khoản) hoặc chờ hàng tới (Nếu đặt hàng nhận hàng rồi trả tiền).

Tất cả công việc còn lại hãy để nhân viên của GENT.VN lo. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý đơn hàng, liên lạc, đóng gói, và chuyển đi sớm nhất có thể.

Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều!

Mọi thắc mắc bạn có thể gọi đến Hotline: 0911.00.80.11 – 0772.333.445