CHÚNG TÔI BÁN ĐỒ CHẤT, NHỮNG THỨ THUỘC VỀ ĐÀN ÔNG CHẤT!